Upphandlingar

Falbygdens Energis upphandlingar annonseras i Visma TendSign, ett elektroniskt upphandlingsverktyg.

För att bli leverantör till Falbygdens Energi är det viktigt att du lever upp till kraven i vår uppförandekod.
Uppförandekoden ger råd om hur våra värderingar ska omsättas i praktiken och hur vi ska leva upp till vårt ansvar inom miljö och samhälle.

De viktigaste delarna i uppförandekoden:

  • Sociala standarder – respekt för mänskliga rättigheter och säkerställande av lämpliga arbetsförhållanden för anställda
  • Miljöstandarder – minimering av miljöpåverkan
  • Bolagsstyrningsstandarder – tillämpning av strikta etiska och moraliska affärsregler i syfte att följa gällande lag (efterlevnad)

Ladda ner Falbygdens Energis Uppförandekod för leverantörer och läs vad vi förväntar oss av dig som leverantör. (Press here to download english version)

Att lämna bud

Våra pågående upphandlingar hittar du i upphandlingssystemet Visma TendSign.

Skapa ett leverantörskonto
För att få tillgång till systemet behöver du skapa ett inloggningskonto. Via kontot kan du bevaka våra upphandlingar, hämta förfrågningsunderlag, lämna anbud och få tilldelningsbeslut.

Frågor och svar kring upphandlingar
I systemet ställer du frågor om specifika upphandlingar. Vi besvarar dem via samma funktion. Har du allmänna frågor kring upphandlingar, mejla oss på anton.sandgren@falbygdensenergi.se.

Lagen om offentlig upphandling
Falbygdens Energi omfattas av Lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF).