Inköp och upphandling

Falbygdens Energi Nät omfattas av lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Vi köper in varor och tjänster samt handlar upp entreprenader för både mindre såväl som stora belopp. Falbygdens Energi Nät har en decentraliserad beställarorganisation där våra medarbetare är behöriga att göra upphandlingar.

I de fall varor eller tjänster används i flera delar av verksamheten görs i regel koncernupphandlingar med Nordion Energi som upphandlande enhet.

Pågående upphandlingar

Falbygdens Energi Nät använder Mercell TendSigns tjänster för att förmedla information om pågående upphandlingar. Tjänsten innebär bland annat att ni som potentiella leverantörer till oss kan se vilka upphandlingar som är utannonserade, även de som blivit avbrutna eller avslutade.

Klicka här för att se våra upphandlingar på Mercell TendSigns annonsplats.

Ställ gärna frågor

I upphandlingsdokumenten hittar ni kontaktpersoner, vilka ni i första hand kan vända er till.

I annat fall, är ni hjärtligt välkomna att skicka e-post till upphandling@nordionenergi.se

Befintlig leverantör

Här har vi samlat användbar information för dig som levererat en vara eller utfört en tjänst å våra vägnar.

Tänk på att:

  • koncernstandard är minst 30 dagars betalningsvillkor!
  • skicka din korrekt uppställda faktura per e-post (inklusive ev. bilagor) i pdf-format, till fakturaadress enligt nedan
  • alltid ange fakturareferens (ex. projektnummer) & referensperson

Falbygdens Energi Nät AB
556407–5165
Box 251 521 02 Falköping
invoice.falbygden@nordionenergi.se

Självklart är du alltid välkommen att kontakta oss med frågor på finance@nordionenergi.se