Välkommen till den nya generationens elmätare!

Med ökat stöd för integration av förnybar elproduktion, möjlighet att koppla upp sig mot mätaren och få mätning i nära realtid, och stöd för lokalisering av fel i elnätet välkomna vi den nya generationens elmätare av modellen Landis+Gyr E360LTE.

Från din elmätare kan vi läsa av din förbrukning ner till timnivå. Denna avläsning ligger till grund för din faktura och därför är det viktigt att det går rätt till. Om du vill följa din förbrukning kan du logga in med bank-ID på Mina sidor. Där kan du ta del av förbrukning upp till tre år tillbaka i tiden och även se dina fakturor.

LANDIS+GYR E360LTE

Mätaren är utrustad med en grön displayknapp som du kan använda för att se olika parametrar för din mätare. Vidare är den även utrustad med en brytarfunktion och om du behöver stänga av strömmen trycker du på den i några sekunder. Detta gör det möjligt att upprätthålla kommunikationen till mätaren samtidigt som det går att bryta strömmen. Genom att trycka på knappen igen i några sekunder slås strömmen på.

OBS!
Under elarbeten måste strömmen stängas av genom att använda huvudbrytaren eller genom att ta bort säkringarna enligt elektriska säkerhetsföreskrifter.

 Din elmätare

 1. Displayknapp
 2. Strömbrytare
 3. Mätarens display

Matare landis

Display

Display

 1. Brytarsymboler som indikerar om strömmen är kopplad eller bruten.
  1. Om symbolerna är slutna som i bilden ovan är strömmen kopplad
  2. Om symbolerna blinkar har strömmen varit påslagen och kan nu kopplas på med strömbrytaren
  3. Om symbolerna är öppna är strömmen bruten och kan INTE kopplas på. Kontakta kundservice på Falbygdens Energi, 0515-77 75 00.
 2. Fassymboler L1, L2 och L3
  Om någon av dessa symboler blinkar betyder det att fasen har spänningen men ingen belastning och du ska i första hand kontrollera dina egna säkringar. Om någon av symbolerna saknas ska du kontrollera dina huvudsäkringar. I det fall en fas saknas och du inte har några nya säkringar hemma, testa att byta plats på huvudsäkringarna för att se om felet flyttar sig.
 3. Kodfält
  För att växla mellan olika parametrar på mätaren behöver du trycka på den gröna displayknappen först två gånger tills texten ”STD DATA” visas. När den texten visas håller du in displayknappen tills kodfält 1.8.0 visas och vidare kan du bläddra fram parametrarna nedan genom att trycka på displayknappen.
  • 1.8.0 – Energi du använt (kWh)
  • 2.8.0 – Energiproduktion från din produktionsanläggning (kWh)
  • 1.7.0 – Anläggningens aktuella effektuttag (kW)
  • 2.7.0 – Anläggningen aktuella effektproduktion (kW)
  • 3.8.0 Reaktiv energi (R+)
  • 4.8.0 Reaktiv energi (R-)
  • 32.7.0 – Spänning fas 1
  • 52,7.0 – Spänning fas 2
  • 72.7.0 – Spänning fas 3
  • 31.7.0 Ström fas 1
  • 51.7.0 Ström fas 2
  • 71.7.0 Ström fas 3
  • 0.9.1 – Tid
  • 0.9.2 – Datum
 4. Larm
  Om klocksymbolen indikeras ska du kontakta kundservice på Falbygdens Energi, 0515-77 75 00.

 

Frågor eller funderingar?

Vänd dig gärna till vår kundservice på 0515-77 75 00. Du hittar våra öppettider här, och vid akut felanmälan efter kontorstid går det bra att ringa samma nummer och följa anvisningarna i svarsmeddelandet för att bli kopplad vidare.