Elnätspriser privatpersoner 2023

Från 2023-01-01

Alla priser är inkl moms

Lägenhetstaxa, 16 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh
Lägenhetstaxa 16A 2 484 kr 207 kr/mån 32,20 öre 49,00 öre

Normaltaxa, max 63 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang
Kr/år
Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring
öre/kWh
Energiskatt
öre/kWh
Effektavgift
kr/kW/mån
Höglastavgift
kr/kW/mån
nov-mars
07:00-19:00
Normaltaxa 63A 3 567 kr 297,25 kr 32,20 öre 49,00 öre 34,65 kr 49,19 kr

Höglastavgift och effektavgift

Den 1 september 2022 infördes en ny prismodell för Normaltaxa 63A för att göra det enklare för dig som kund att påverka dina kostnader. Den tidigare modellen hade ett pris för effektuttag, oavsett höglast eller låglast. Med den nya modellen införs en höglastavgift samtidigt som kostnaden för effektavgiften sänks. Avgifterna är ett incitament för att minska förbrukningstopparna.

 • Höglastperioden är den period då elnätet belastas som mest på grund av ett kallare klimat och sträcker sig från den 1 november till den 31 mars. Höglastavgiften tas ut på den timme med högst förbrukning som infaller måndag-fredag mellan klockan 07.00- 19.00. Höglastavgiften för 2023 är 49,19 kr/kW.
  OBS. Höglastavgift mäts inte på dag som är afton eller helgdag om den infaller på en måndag-fredag.
 • Effektavgiften tas ut varje månad under hela året och tas ut på den timme under månaden då förbrukningen är som högst. Kostnaden för effektavgiften för 2023 är 34,65 kr/kW.

Under höglastperioden som infaller från november till mars får du både högavlastavgift och effektavgift på din faktura. Under månaderna april till oktober får du endast effektavgiften.

Exempel 1:
Januari månad
5 kW uppmäts som högsta topp under höglasttid och 7 kW som högsta topp under övrig tid. Det blir två poster på fakturan enligt nedan:

Höglastavgift: 5 kW x 49,19 kr = 245,95 kr
Effektavgift: 7 kW x 34,65 kr = 242,55 kr

Exempel 2:
Mars månad

4 kW uppmäts som högsta topp under höglasttid och 3 kW som högsta topp under övrig tid. Eftersom effektavgiften mäts på den högst uppmätta timmen under hela månaden kan det bli samma timme som för höglastavgiften, som i detta fall. Det blir det två poster på fakturan enligt nedan:

Höglastavgift: 4 kW x 49,19 kr = 196,76 kr
Effektavgift: 4 kW x 34,65 kr = 138,6 kr

Exempel 3:
Augusti månad

5 kW uppmäts som högsta topp under hela månaden. Eftersom det inte är höglastperiod blir det endast en post på fakturan, enligt nedan.

Effektavgift: 5 kW x 34,65 kr = 173,25 kr

Se dina toppar på Mina sidor
På Mina sidor kan du enkelt se när du har haft dina effekttoppar genom att gå in på Förbrukning och välja perioden du vill granska. Genom att visa helgdagar och helger kan du enkelt se i diagrammet vad som är höglasttid, och genom att hålla muspekaren över staplarna går det att se vilken tid du har haft de högsta topparna.

Både höglastavgift och effektavgift baseras på snitteffekten på den timmen med högst energiförbrukning.

Forbrukningsdiagram

Tips för att sänka dina kostnader
Genom att planera din elförbrukning kan du kapa topparna och minska både höglastavgiften och effektavgiften. Exempel på planering kan vara att använd ett längre program på diskmaskinen som kräver mindre effekt, se över inställningarna på din värmepump för att den ska hålla en jämnare uppvärmningskurva och försök att använda en effektkrävande apparat i taget i stället för att köra torktumlare och ugn samtidigt.

Lägenhetstariff
Om du bor i lägenhet i hus med minst tre lägenheter och fastigheten har ett särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov, trapphus, källare, tvättstuga, hiss, pannrum mm, har du så kallat lägenhetstariff. Lägenhetstariffen bibehålls tills vidare med oförändrad struktur, dvs en årlig abonnemangsavgift och en rörlig avgift för överföringen.

Elnätspriser privatpersoner 2022

Från 2022-09-01

Alla priser är inkl moms

Lägenhetstaxa, 16 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh
Lägenhetstaxa 16A 2 206 kr 181,30 kr/mån 28,60 öre 45,00 öre

Normaltaxa, max 63 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang
Kr/år
Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring
öre/kWh
Energiskatt
öre/kWh
Effektavgift
kr/kW/mån
Höglastavgift
kr/kW/mån
nov-mars
07:00-19:00
Normaltaxa 63A 3 167,78 kr 260,40 kr 28,60 öre 45,00 öre 31,50 kr 42,00 kr

Från 2022-01-01 till 2022-08-31

 

Lägenhetstaxa, 16 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh
Lägenhetstaxa 16A 2 206 kr 181,30 kr/mån 28,60 öre 45,00 öre

 

Normaltaxa, max 63 ampere mätarsäkring

Benämning Abonnemang Kr/år Abonnemang fördelat kr/mån Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift kr/kW/mån
Normaltaxa 63A 3 167,78 kr 260,40 kr/mån 28,60 öre 45,00 öre 48,74

 

Detta ingår i din elnätsavgift till Falbygdens Energi:

 • Vi utför löpande underhåll och framtidssäkrar elnätet för att möta våra kunders behov.
 • Vi ser till att elen som du köper från ett elhandelsföretag transporteras via våra ledningar till ditt hem eller verksamhet.
 • Vi har under det senaste året bytt ut den stora majoriteten av elmätarna i vårt nät till Smarta mätare.
 • Du kan följa din förbrukning och utföra enklare ärenden på Mina sidor.
 • Du kan enkelt få driftinformation via sms eller e-post och se aktuell status på webben.
 • Du får hjälp vid eventuella strömavbrott dygnet runt, året runt. Vi har alltid personal i beredskap för att hantera driftstörningar.
 • Du kan få gratis hjälp med att övervaka trädfällning och markera ut ledningar i marken när du ska gräva.

Din totala elkostnad består av tre delar:

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen till hemmet eller verksamheten, som betalas till elnätsföretaget.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten

Elkostnader for kund 3

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna. Källa: Energiföretagen

Pajdiagrammet visar medlevärdet för elområdena och baseras på SCB:s statistik för perioden januari 2020 till maj 2023.

Prislistor och allmänna avtalsvillkor för elnät

2023

Falbygden priser Privat2023 low ny skatt

2022

elnatspriser2022

Allmänna avtalsvillkor för elnät

Allmanna avtalsvillkor 2012 K rev2 Elnat Sida 01

 

 

Vill du veta mer om elnätsregleringen och intäktsramar?

Läs mer här

För dig som är producent av förnybar energi ligger prislistor för inmatningstariffer och överföringsersättning (nätnyttoersättning) här…