Du vinner också när vi säger hej och välkomna
till fler stora kunder.

Vi investerar och levererar

Under 2022 och 2023 har vi investerat ungefär 175 miljoner kronor i vårt nät.
Det är över 5 000 kronor per kund och år. Och, ja det är mycket pengar, när många andra nätbolag investerar kanske hälften. Men det gör att vi kan fortsätta hålla den höga leveranssäkerhet vi har i dag.

Den genomsnittliga avbrottstiden per kund och år har minskat. SAIDI (genomsnittligt antal avbrottsminuter per kund och år) för 2023 landade på 37 minuter jämfört med 43,9 minuter per kund under 2022. För 5–10 år sedan låg genomsnittet på 75 minuter. Så vi har nästan halverat den genomsnittliga avbrottstiden.

För CEMI 4 (antal kunder med fyra avbrott eller fler under ett år) har Energimarknadsinspektionen satt en gräns för oss. Inte fler än 1 200 kunder ska drabbas av det. Under 2023 var vårt utfall mycket bättre än så: 433 kunder hade fyra avbrott eller fler under året.

iStock 1433217064

 

iStock 1139847609

Bra att veta om du vill påverka fakturan

Du kan inte välja elnätsleverantör, men du kan faktiskt påverka hur mycket du betalar för att använda vårt nät.

Bor du i villa, har en elbil eller ett fritidshus, är det värt att tänka snålt under årets mörka månader. Vi har en effektavgift som delar året och dygnet i två, en låglastavgift mellan 1 april och 31 oktober och en höglastavgift mellan 1 november och 31 mars, klockan 07.00 och 19.00. Då tjänar du som mest på att förbruka så lite och så jämnt som möjligt.

Bor du i lägenhet har du ingen effektavgift, så för dig är skillnaden inte lika stor. Men du får ner den rörliga överföringsavgiften om du minskar din elförbrukning. Du sparar en hel del på att använda LED-lampor, inte låta tv:n stå på i bakgrunden och släcka i tomma rum.

Är det värt att börja snåla?

Om alla våra 17 000 abonnenter började snåla med elen skulle det påverka den totala prisbilden. Framför allt skulle vi kunna ansluta fler kunder. Om alla agerade optimalt – vilket bara är ett annat sätt att säga att man snålar – skulle vi få ett jämnare förbrukningsmönster, med en rakare kurva över dygnet och då skulle vi klara oss med en lägre effekt.

Fossilfri vätgas – morgondagens reservkraft?

Det här är läget på energimarknaden just nu: Vi kan inte bygga ut vattenkraften. Och vi vet inte om och när det kommer att finnas någon mer kärnkraft – även om någon skulle fatta beslut om nya investeringar, skulle det ta tid att bygga ut den.

På sikt kan vi kanske använda vätgas som stöttande reservkraft. Det finns forskningsprojekt där man kombinerar vätgasproduktion med fjärrvärme. Då producerar man vätgas från vindkraft och låter spillvärmen gå ut på fjärrvärmenätet. Vi är inte riktigt där än men det skulle vara mycket mer ekonomiskt hållbart än att producera el med vätgas. Och det skulle vara bra för oss alla, för efterfrågan på el kommer att öka kraftigt.

iStock 1402672779

Dags att skaffa solceller?

Funderar du på att skaffa solceller finns det några saker som det är bra att ha koll på innan du bestämmer dig.

Bra att veta om solceller