På pappret ser det bra ut med förnybar energi

I verkligheten behövs det mycket mer för att du ska kunna fortsätta njuta av livet

I ditt lokala elnät till exempel

Falbygdens Energi ansvarar för det lokala elnätet där du bor. Vi ser till att du – och alla andra människor i Falköpingsområdet – får den el som behövs. Varje dag, året runt.

Över 40 procent av elen i vårt nät produceras lokalt och från förnybara källor som sol, vind, vatten och biobränslen. Och mer förnybart behöver det bli framöver för att du och alla andra ska kunna fortsätta njuta av livet. Därför arbetar vi aktivt för att underlätta anslutningen av förnybar el, som vind- och solkraft, till elnätet.

Det fina med förnybar el är att den kommer från källor som förnyar sig själva – som sol, vind, vatten och biobränsle. De tar inte slut. Och användningen av förnybara energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som olja, kol och andra fossila energikällor.

Är du producent av förnybar el?

Då kan du behöva prislistan för inmatningstariffer och överföringsersättning (nätnyttoersättning).

Prislista för producenter

falbygden kolumn pa pappret

Sol

Solenergi

I solceller omvandlas solljus till elektricitet. Totalt har vi över 500 solcellsanläggningar anslutna och fler är på gång. Många privatpersoner installerar solceller och ansluter dem till nätet för att bli mikroproducenter. Och vi för diskussioner med producenter som vill ansluta större solparker.

Vind

Vindkraft

Med över 30 vindkraftverk i Falköpingsområdet finns det ovanligt mycket lokal vindkraft anslutet till vårt nät. Senast anslöts en vindkraftspark i Rosenskog. De tre vindkraftverken beräknas täcka behovet av hushållsel för cirka 6 000 villor under ett år.

Vatten

Vattenkraft

Vattenkraften är förnybar men kan till skillnad från vind- och solkraft inte byggas ut. Knappt 1 procent av den förnybara och lokalt producerade elen i vårt nät kommer från vattenkraft.

Biogas

Biobränsle

Över 7 procent av den förnybara och lokalt producerade elen i vårt nät kommer från Falköpings värmekraftverk. Det eldas med biobränslen som flis, bark och restprodukter från skogsindustrin. Med hjälp av en elturbin omvandlas en del av energin som produceras till el.

Dags att skaffa solceller?

Funderar du på att skaffa solceller finns det några saker som det är bra att ha koll på innan du bestämmer dig.

Bra att veta om solceller