Anslutning av ny anläggning

Rutiner mellan kund-elinstallatör-elnätsföretag vid anslutning av ny anläggning

För en ny anläggning, eller ändring av befintlig anläggning, innebär rutinen i korthet att kunden skickar en offert-förfrågan på en anslutning varefter elnätsföretaget svarar med offert och nätavtal. Därefter ska kunden kontakta en elinstallatör eller konsult som fyller i en detaljerad föranmälan.

Elnätsföretaget svarar med ett installationsmedgivande, varefter elinstallatören svarar med att färdiganmäla anläggningen när den är klar för tillkoppling.

OBS! Vi tar endast emot För- och Färdiganmälningar via Föranmälan.nu.

Förklaringar till flödet och installationsförfarandet mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag:

1. Fastighetsägaren/kunden skickar in offertförfrågan av ny elanslutning eller ändring av befintlig elanslutning till elnätsföretaget.

2. Nätägaren skickar offert på anslutningen och nätavtal till fastighetsägaren/kunden samt upplyser fastighetsägaren/kunden om att anlita en elinstallatör.

3. Fastighetsägaren/kunden accepterar offerten och sänder tillbaka det påtecknade nätavtalet till elnätsföretaget.

4. Nätbolaget bekräftar fastighetsägaren/kunden om mottagandet av accepterad offert.

5. Fastighetsägaren/kunden anlitar en elinstallatör som i sin tur skickar in en detaljerad föranmälan.

6. Elnätsföretaget skickar ett Installationsmedgivande och underlag för färdiganmälan till anlitad elinstallatör samt en kopia till fastighetsägaren/kunden.

7. När arbetet är utfört och anläggning är klar för tillkoppling skickar elinstallatören in en färdiganmälan till elnätsföretaget.

Notera mätarställningen

Mätarställning och avläsningsdatum ska noteras i upplysningsfältet på färdiganmälan vid alla förändringar som påverkar förhållandet nätägare-kund. Det kan till exempel röra sig om ändrad mätarsäkring eller ändrad förbrukning (vanligt vid installation av till exempel värmepump).

Dokument


Offertförfrågan elanslutning

Kabelförläggning i mark

Elnätspriser och villkor