Solceller

Om du funderar på att skaffa solceller finns det några saker som är bra att känna till innan du bestämmer dig. Här har vi samlat information som är bra att ha koll på.

Vi har delat upp informationen i fem kategorier:

1. Så här fungerar solceller
2. Kan jag skaffa solceller?
3. Innan anslutning
4. Dags för installation
5. Efter installationen

1. Så här fungerar solceller

Solceller är en av de mest framgångsrika och växande teknikerna för att generera ren och förnybar energi. De är en viktig del i vårt försök att minska vår beroende av fossila bränslen och förbättra vår miljöpåverkan.

Solceller fungerar genom att solljus omvandlas till elektrisk energi. Den energin blir till likström som genom en växelriktare, som monteras i ditt hus, omvandlar den till växelström. Den elen kan du sedan använda till allt i ditt hem, även att ladda bilen.

Om du inte producerar tillräckligt med el kan du fortfarande köpa el från ditt elbolag. Om du producerar mer el än du gör av med kan du i stället sälja den till ditt elbolag. Du kan också lagra din överskottsel i ett batteri för att använda den senare.

De största anledningarna till att skaffa solceller är att minska dina egna elkostnader och för att det är bra för miljö. Elen som produceras med dina solceller räknas som grön el.

test2

2. Kan jag skaffa solceller?

Hur mycket el från solceller som du kan producera beror på var i landet du bor, vilket väderstreck som solcellerna ska placeras i och vilken lutning panelerna kommer ha.

solcellskollen.se finns en användbar solcellskalkylator för att skapa en första uppfattning på hur det skulle fungera med solceller på ditt hus. Här hittar du solcellskalkylatorn.

Förbrukning
Ta reda på hur mycket el du förbrukar varje år för att för att se vilket behov av storlek på anläggning du och om du kan skaffa en anläggning som matchar det. På Mina sidor kan du se din förbrukning.

Elnätsabonnemang
Ta reda på vilket elnätsabonnemang du har. Storleken på ditt abonnemang avgör vilken storlek du kan ha på din solcellsanläggning. I tabellen nedan ser du hur mycket ditt abonnemang tillåter dig att producera. Tänk på att om du installerar en anläggning med högre produktionssäkring än din mätarsäkring kan det innebära ett behov av byte av mätarskåp och att det är förenat med en kostnad.

Om du vill installera en högre produktionseffekt än 17 kW och den effekten är högre än din mätarsäkring behöver du säkra upp din mätarsäkring för att kunna leva upp till villkoren för mikroproduktion

Detta gäller för våra olika abonnemang

Din säkringsstorlek (trefas) Säkringsstorlek omvandlad till effekt
16A 11 kW
20A 13,8 kW
25A 17,3 kW
35A 24,2 kW
50A 34,6 kW
63A 43,5 kW

Alla säkringsabonnemang under 25A har rätt till 17,3 kW i produktionseffekt.

Mikroproducent
Den el du inte använder själv kan du sälja vidare ut på elnätet via din elleverantör.

Du kallas för en mikroproducent om:

 • Användningen av el och inmatningen sker via samma mätare.
 • Ditt huvudsakliga ändamål är att producera el för eget bruk
 • Ditt abonnemang får vara på max 63A
 • Din anslutning är på max 43,5 kW

Ha koll på ditt tak
En annan sak att ha koll på är att se över om ditt tak är lämpligt att sätta solceller på. Om ditt tak är platt eller lutar väldigt mycket är det kanske inte lämpligt att sätta solceller på det. Tänk på att din solcellsanläggning ska sitta på taket i 25-30 år och ditt tak behöver vara i gott skick för att hålla den tiden. Det kan bli dyrt att behöva byta hela eller delar av ditt tak om det sitter en solcellsanläggning monterad på det.

Behöver jag bygglov?
En takinstallerad solcellsanläggning är oftast bygglovsbefriad. Dock kan det krävas bygglov om det t ex är kulturhistoriska byggnader eller om solcellerna inte följer takets lutning. Stäm av med kommunen om du behöver bygglov. Här kan du läsa mer om bygglov hos Falköpings kommun

Tänk på brandsäkerheten
Solcellsanläggningar består av flera komponenter och anslutningspunkter som kan orsaka brand. Se gärna över att din byggnad är lämplig för solceller.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) rekommenderar att följande säkerhetshöjande åtgärder görs vid installation av solceller;

 • Effektoptimerare (system med intelligenta solcellsmoduler)
  Effektoptimerare gör så att hela anläggningens elektriska spänning sänks till säkra efter frånskiljning av växelriktaren.
 • Säkerhetsbrytare
  Om växelriktaren inte är placerad nära panelerna rekommenderas en lättåtkomlig, väl utmärkt säkerhetsbrytare som bryter likströmmen nära solcellspanelerna för att räddningstjänsten tidigt i insatsen ska kunna sänka spänningen i anläggningen
 • Möjlighet till håltagning och ventilering av brandgaser
  Möjlighet till håltagning i tak och åtkomlighet för räddningstjänsten bör beaktas. Vid brand under solcellspanelerna bör tvärsnittsventilation eller annan åtgärd kunna genomföras för att bland annat ventilera ut brandgaser.

Vilka solceller ska jag köpa?
Det finns många olika typer av solceller och Energimyndigheten har tagit fram bra information. Här finns Energimyndighetens information.

Kostnad för solceller
Solceller ska ses som en långsiktig investering. Men det är bra att läsa på och jämföra pris per watt för anläggningen, garantier, prestanda och utseende.

Var noga när du väljer elinstallatör
Ta in offerter från olika leverantörer och gärna separata offerter på installation respektive solcellsanläggning. Energimyndigheten har tagit fram mallar för offerter och vi rekommenderar att du använder dig av dem. Här hittar du mallarna.

Ta gärna in referenser och fråga hur många anläggningar elinstallationsbolaget har gjort tidigare.

Opartisk rådgivning från Falköpings kommun
Önskar du opartisk rådgivning eller tolkning av offerter går det bra att kontakta kommunens Energi-och klimatrådgivare Thomas Skagenborg. Du når honom enklast på mail thomas.skagenborg@falkoping.se eller på telefon 0515-88 51 19.

Skattereduktion för grön energi
Du kan få skattereduktion när du installerar grön energi.  Från den 1 januari 2023 kan du få en skattereduktion på upp till 20 procent beroende på du har tillräcklig mycket skatt att räkna av. Max skattereduktion är 50.000 kr per person och år. Mer information om skattereduktion hittar du på Skatteverkets hemsida. Här finns informationen.

Energimyndigheten har tagit fram en solelkalkylator som hjälper dig att räkna hur lång återbetalningstid du får på din investering. Här finns solkalkylatorn.

Be gärna leverantörerna att komma ut och göra ett platsbesök och undersöka just dina förutsättningar. Det gör att offerten ofta stämmer bättre.

Överskottselen
Jämför gärna elavtal med olika bolag så du har koll på vad du får betalt för din överskottsel. Glöm inte att också räkna in alla avgifter och skatter som också tillkommer. Kanske är det läge att byta elleverantör.

 

3. Innan anslutning

Anmäl din installation till oss
När du har bestämt dig för vilken solcellsanläggning du vill installera är det dags för din elinstallatör att göra en föranmälan till oss. Vi behöver den för att kunna ge ett medgivande till installationen.

Din elinstallatör behöver en fullmakt från dig för att kunna skicka in din anmälan. Fyll i fullmakten och skicka in den till oss eller be din installatör bifoga den vid föranmälan. Fullmakten kan du ladda ner här.

Gör en föranmälan
När fullmakten är klar ska din  elinstallatör göra en föranmälan till oss via foranmalan.nu. Det är en kostnadsfri tjänst och via den säkerställer vi att vi får in alla uppgifter som krävs.

När vi har fått in anmälan kommer vi att kontrollera att din anläggning uppfyller våra krav och att det finns kapacitet i nätet. Det är storleken på anläggningens växelriktare som avgör vilken kapacitet som behövs.

När alla kontroller är klara och godkända skickar vi ett medgivande till din installatör som då kan påbörja installationen.

Om anslutningen kräver ombyggnad eller andra åtgärder i elnätet kan det orsaka en fördröjning innan du kan använda din solcellsanläggning. Enligt Ellagen (1997:857) Lag (2022:596) 4:e kapitlet §5 ska nätföretag genomföra anslutning inom skälig tid, vilket kan vara upp till 24 månader.

Anlita en registrerad elektriker
För att montera en solcellsanläggning behöver elinstallationsföretaget uppfylla kraven enligt lagstiftningen. För det behöver bolaget ha en elinstallatör som är registrerad i Elsäkerhetsverkets register, samt ha ett egenkontrollprogram.

Här hittar du registrerade företag hos Elsäkerhetsverket. 

Vad kostar en anslutning för en solcellsanläggning?
Oftast kostar en anslutning ingenting. Om du behöver byta storlek på din huvudsäkring eller andra åtgärder kan det tillkomma en kostnad. Behöver vi göra en förstärkning av elnätet kan det orsaka en fördröjning

Här är en kort checklista för att installera solceller

 • Välj en elinstallatör, registrerad i Elsäkerhetsverkets register. Läs mer här.
 • Ta referenser på installatörer.
 • Ta in offerter från flera olika solcellsleverantörer. Använd gärna mallen från Energimyndigheten. Den finns här.
 • Kolla upp ditt brandskydd och kontakta din lokala räddningstjänst för att få reda på vad som gäller där du bor.
 • Kontrollera skicket på ditt tak och vilka garantier som gäller.
 • Be din elinstallatör att skicka in anmälan oss.
 • Hör av dig till din kommun om du är osäker på om installationen kräver bygglov. Läs mer om bygglov här.

4. Dags för installation

Ingen installation får göras innan du har fått vårt installationsmedgivande. När din elinstallatör har fått det kan han påbörja din installation. Tänk på att det är alltid du som äger solcellsanläggningen som är ansvarig för den.

Se till att din anläggning är säker
När din solcellsanläggning är monterad måste elinstallatören kontrollera att den är säker. Se till att det ingår i den dokumentation som elinstallatören lämnar efter sig.

Vid din elmätare ska det finnas en elkopplare. Det är en brytare som kan slå från produktionsanläggningen. De ska vara synlig och åtkomligt för nätbolaget och räddningstjänsten.

Det ska också finns en märkning att det finns risk för bakspänning från solcellsanläggningen. Se till att märkningen finns på plats innan du godkänner installationen.

Tänk på att det är du som är ansvarig för att elen är säker i ditt hem. På Elsäkerhetsverket kan du läsa mer om ditt ansvar.  Mer information hittar du här.

Oberoende besiktningsman
Känner du dig osäker på om din solcellsanläggning är säker kan du ta in en oberoende besiktningsman som kan upptäcka eventuella fel och brister i installationen. På Svenska Byggingenjörers Riksförbund hemsida finns bra information gällande besiktning av solcellsanläggningar och också tips på oberoende besiktningsmän. Här hittar du informationen.

Skytlar solceller
Bilderna visar förslag på skyltar och märkning som kan användas.

5. Efter installationen

När din solcellsanläggning är monterad och provkörd av din elinstallatör är det dags för honom skicka in en färdiganmälan.

Vi behöver kontrollera din mätare innan
Du behöver en mätare som kan registrera både el som du förbrukar och överskottsel som du säljer. Därför är det viktig att din solcellsanläggning är avstängd tills vi har hunnit aktivera produktionskanalen i din mätare, annars finns risken att mätningen inte blir korrekt och du går miste om producerad effekt.

Behöver vi byta din mätare kan det ta upp till två veckor från att vi har fått in färdiganmälan.

När allt är klart meddelar vi dig via brev  när du kan starta din anläggning.

Klar att producera egen el
Så snart vi har anpassat din elmätare kan du aktivera din solcellsanläggning och du är i gång med att producera egen el.

Om överskottsproduktion av el
Om din solscellsanläggning producerar mer el än du gör av med får du en överskottsproduktion. Denna kan du sälja vidare ut i elnätet eller lagra för framtida användning på ett batteri. Vill du lagra din överskottsel behöver du köpa och installera ett batteri. Kontakta en elinstallatör om du är intresserad av ett batteri.

Se över ditt elavtal hos ditt elbolag
Du kan sälja din överskottsel till vilket elbolag som helst. Om du inte gör ett aktivt val har ditt befintliga elbolag, enligt ellagen, mottagningsplikt och måste ta emot din överskottsproduktion. Det är dock upp till dig att se till att du har ett elhandelsavtal som gör att du får betalat för din överskottsel. Var noga med att se till att ditt elhandelsavtal innehåller ersättning för överskottsproduktion.

Vår elmätare registrerar din överskottsproduktion som du sedan får betalt för av din elhandlare.

Kan jag se hur mycket min solcellsanläggning producerar?
På Mina Sidor kan du se hur mycket överskottsproduktion din solcellsanläggning producerar och som du sålt vidare ut i elnätet till din elleverantör. Den finns under fliken Förbrukning – Produktion.

Vill du själv kunna se hur mycket din solcellsanläggning producerar innan egen förbrukning behöver du en egen mätare eller app som är placerad vid din växelriktare. Kontakta din elinstallatör för att höra vad som gäller för just din solcellsanläggning.

Nytt avtal
När din solcellsanläggning är klar och godkänd av oss kommer du att få ett nytt avtal från oss, ett så kallat inmatningsabonnemang. Det är ett tilläggsavtal för mikroproduktion och till för dig som vill börjar producera el. Avtalet gäller bara din anläggning och är försett med ett produktions-id som du ska ange till din elleverantör så de kan ta emot den el du producerar.

I det nya avtalet kan du också se hur mycket ersättning du får av oss. Eftersom vi kan leverera din producerade el till andra kunder i vårt elnät minskar våra kostnader för transport av el. Det kallas för nätnytta och det är vad du får ersättning för.