Vid strömavbrott

Långvariga strömavbrott är rätt ovanliga, men om ovädret skulle slå till vill vi påminna om nyttig information som kan vara bra att tänka på både innan och under avbrottet. Här hittar du även information om vilka rättigheter du har till avbrottsersättning. Oftast varar strömavbrottet bara en kort stund, och vi gör allt vi kan för att våra kunder ska få tillbaka strömmen så fort som möjligt.

Tips vid strömavbrott

Se vår film om avbrott för tips på vad du bör kontrollera vid ett avbrott.

 

Att kontrollera hemma vid strömavbrott

 • Kontrollera din elmätare för att se om mätaren/displayen lyser
 • Kontrollera din jordfelsbrytare
 • Kontrollera huvudsäkringar samt säkringar
 • Om en säkring är trasig byt ut denna och om jordfelsbrytaren lösts ut försök att lokalisera vad som orsakat detta innan elen startas igen
 • Om inga säkringar lösts ut och displayen slocknat eller någon av faserna saknas kontakta oss för information om avbrott/felsökning
 • Försök att behålla värmen i fastigheten och öppna ej kyl/frys

Saker som är bra att ha hemma vid avbrott:

 • Vatten på flaska
 • Ficklampa
 • Batterier
 • Powerbank
 • Tändstickor/tändare
 • Värmeljus

 

Avbrottsersättning

Enligt ellagen har elkunder rätt till ersättning vid ett elavbrott som varar längre än 12 timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre blir ersättningen.

Om du drabbas av ett oplanerat elavbrott som varar längre än 12 timmar, och felet inte beror på din egen anläggning, har du rätt till avbrottsersättning. Skulle elen komma tillbaka och sedan brytas igen inom två timmar räknas det som ett sammanhängande elavbrott. Är det längre tid än två timmar mellan elavbrotten räknas det som separata avbrott. Du behöver inte höra av dig till oss för att få din ersättning – den betalas ut automatiskt.

Läs mer om avbrottsersättning här

Skadestånd

Ni kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Läs mer om skadestånd här.

Behöver du skicka in en skadeanmälan hittar du blanketten här.