Elnätspriser företagskunder 2024

Från 2024-02-01

 

Taxa lågspänningsanslutning

Alla priser är exkl moms
Benämning Abonnemang
Kr/år
Elöverföring
öre/kWh
Energiskatt
öre/kWh
Effektavgift
kr/kW/mån
Höglastavgift
kr/kW/mån
nov-mars
07:00-19:00
Lägenhetstaxa 16A 1 908,00 kr 30,91 öre 42,80 öre
Normaltaxa max 63A 3 125,00 kr 28,21 öre 42,80 öre 30,35 kr 43,09 kr
Normaltaxa över 63A 13 815 kr 22,01 öre 42,80 öre 46,25 kr 65,66 kr

 

Taxa högspänningsanslutning

Alla priser är exkl moms
Benämning Abonnemang
Kr/år
Elöverföring
öre/kWh
Energiskatt
öre/kWh
Effektavgift
kr/kW/mån
Höglastavgift
kr/kW/mån
nov-mars
07:00-19:00
Reaktiv effekt
kr/kVar/mån
Högspänning 61 531,00 kr 10,50 öre 42,80 öre 39,63 kr 56,29 kr 0

Den 1 september 2022 infördes ovan prismodell för effektavgift och höglastavgift för att göra det enklare för dig som kund att påverka dina kostnader. Tidigare modell har haft ett pris för effektuttag, oavsett höglast eller låglast. Med den nya modellen införs en höglastavgift samtidigt som kostnaden för effektavgiften sänks. För dig som kund funkar det så här:

 • Höglastperioden är då elnätet belastas som mest på grund av kallare klimat, från den 1 november till den 31 mars. Måndag – fredag kl 07:00 – 19:00 tas en höglastavgift på 43,09 SEK/kW.
 • Under denna höglastperiod ser du två olika effektvärden på din faktura, ett för höglast enligt ovan och ett för effektavgift.

Exempel: För ett abonnemang med max 63A i januari.
5 kW uppmäts som högsta topp under höglasttid och 7 kW som högsta topp under övrig tid. Det blir två poster på fakturan enligt nedan:
5 kW x 43,09 SEK =  215,45 SEK
7 kW x  39,63 SEK = 277,41 SEK

Exempel: För ett abonnemang med max 63A i mars.
4 kW uppmäts som högsta topp under höglasttid och 3 kW som högsta topp under övrig tid. Eftersom effektavgiften mäts på den högst uppmätta timmen under hela månaden kan det bli samma timme som för höglastavgiften, som i detta fall. Det blir det två poster på fakturan enligt nedan:
4 kW x 43,09 SEK = 172,36 SEK
4 kW x  39,63 SEK = 158,52 SEK

 • Mina sidor kan du lätt följa när du har haft dina effekttoppar genom att gå in på Förbrukning och välja perioden du vill granska. Genom att visa helgdagar och helger kan du lätt se i diagrammet vad som är höglasttid, och genom att hålla muspekaren över staplarna går det att se vilken tid du har haft de högsta topparna.

Mina sidor skarmdump 1

 • Med lite planering kring hur och när du använder elen kan du kapa topparna och på så sätt minska elnätskostnaden.

Lägenhetstariff
En lägenhet i hus med minst tre lägenheter och fastigheten har ett särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov, trapphus, källare, tvättstuga, hiss, pannrum mm, har du så kallat lägenhetstariff. Lägenhetstariffen bibehålls tills vidare med oförändrad struktur, dvs en årlig abonnemangsavgift och en rörlig avgift för överföringen.

Detta ingår i din elnätsavgift till Falbygdens Energi:

 • Vi utför löpande underhåll och framtidssäkrar elnätet för att möta våra kunders behov.
 • Vi ser till att elen som du köper från ett elhandelsföretag transporteras via våra ledningar till din verksamhet.
 • Vi har under det senaste året bytt ut den stora majoriteten av elmätarna i vårt nät till Smarta mätare.
 • Du kan följa din förbrukning och utföra enklare ärenden på Mina sidor.
 • Du kan enkelt få driftinformation via sms eller e-post och se aktuell status på webben.
 • Du får hjälp vid eventuella strömavbrott dygnet runt, året runt. Vi har alltid personal i beredskap för att hantera driftstörningar.
 • Du kan få gratis hjälp med att övervaka trädfällning och markera ut ledningar i marken när du ska gräva.

Din totala elkostnad består av tre delar:

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen till hemmet eller verksamheten, som betalas till elnätsföretaget.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten.

Elkostnader for kund 3

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna. Källa: Energimyndigheten

Prislistor och allmänna avtalsvillkor för elnät

2024

Skarmklipp Foretag

2023

Falbygden priser Företag2023 low ny skatt

Vill du veta mer om elnätsregleringen och intäktsramar?

Läs mer här