Elnätspriser företagskunder 2023

Från 2023-01-01

 

Taxa lågspänningsanslutning

Alla priser är exkl moms
Benämning Abonnemang
Kr/år
Elöverföring
öre/kWh
Energiskatt
öre/kWh
Effektavgift
kr/kW/mån
Höglastavgift
kr/kW/mån
nov-mars
07:00-19:00
Lägenhetstaxa 16A 1 987 kr 25,76 öre 39,20 öre
Normaltaxa max 63A 2854 kr 25,76 öre 39,20 öre 27,72 kr 39,35 kr
Normaltaxa över 63A 12 616 kr 20,10 öre 39,20 öre 42,24 kr 59,96 kr

 

Taxa högspänningsanslutning

Alla priser är exkl moms
Benämning Abonnemang
Kr/år
Elöverföring
öre/kWh
Energiskatt
öre/kWh
Effektavgift
kr/kW/mån
Höglastavgift
kr/kW/mån
nov-mars
07:00-19:00
Reaktiv effekt
kr/kVar/mån
Högspänning 56 193 kr 9,59 öre 39,20 öre 36,19 kr 51,41 kr 0

Den 1 september 2022 infördes ovan prismodell för effektavgift och höglastavgift för att göra det enklare för dig som kund att påverka dina kostnader. Tidigare modell har haft ett pris för effektuttag, oavsett höglast eller låglast. Med den nya modellen införs en höglastavgift samtidigt som kostnaden för effektavgiften sänks. För dig som kund funkar det så här:

 • Höglastperioden är då elnätet belastas som mest på grund av kallare klimat, från den 1 november till den 31 mars. Måndag – fredag kl 07:00 – 19:00 tas en höglastavgift på 42 SEK/kW.
 • Under denna höglastperiod ser du två olika effektvärden på din faktura, ett för höglast enligt ovan och ett för effektavgift.

Exempel: För ett abonnemang med max 63A i januari.
5 kW uppmäts som högsta topp under höglasttid och 7 kW som högsta topp under övrig tid. Det blir två poster på fakturan enligt nedan:
5 kW x 39,35 SEK = 196,75 SEK
7 kW x  27,72 SEK = 197,04 SEK

Exempel: För ett abonnemang med max 63A i mars.
4 kW uppmäts som högsta topp under höglasttid och 3 kW som högsta topp under övrig tid. Eftersom effektavgiften mäts på den högst uppmätta timmen under hela månaden kan det bli samma timme som för höglastavgiften, som i detta fall. Det blir det två poster på fakturan enligt nedan:
4 kW x 39,35 SEK = 157,40 SEK
4 kW x  27,72 SEK = 110,88 SEK

 • Mina sidor kan du lätt följa när du har haft dina effekttoppar genom att gå in på Förbrukning och välja perioden du vill granska. Genom att visa helgdagar och helger kan du lätt se i diagrammet vad som är höglasttid, och genom att hålla muspekaren över staplarna går det att se vilken tid du har haft de högsta topparna.
  Forbrukningsdiagram
 • Med lite planering kring hur och när du använder elen kan du kapa topparna och på så sätt minska elnätskostnaden.

Lägenhetstariff
En lägenhet i hus med minst tre lägenheter och fastigheten har ett särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov, trapphus, källare, tvättstuga, hiss, pannrum mm, har du så kallat lägenhetstariff. Lägenhetstariffen bibehålls tills vidare med oförändrad struktur, dvs en årlig abonnemangsavgift och en rörlig avgift för överföringen.

Elnätspriser företagskunder 2022

Från 2022-09-01

Taxa lågspänningsanslutning

Alla priser är exkl moms
Benämning Abonnemang
Kr/år
Elöverföring
öre/kWh
Energiskatt
öre/kWh
Effektavgift
kr/kW/mån
Höglastavgift
kr/kW/mån
nov-mars
07:00-19:00
Lägenhetstaxa 16A 1 764,72 22,88 36
Normaltaxa max 63A 2 534,00 22,88 36 25,20 33,60
Normaltaxa över 63A 11 204,00 17,85 36 38,40 51,20

 

Taxa högspänningsanslutning

Alla priser är exkl moms
Benämning Abonnemang
Kr/år
Elöverföring
öre/kWh
Energiskatt
öre/kWh
Effektavgift
kr/kW/mån
Höglastavgift
kr/kW/mån
nov-mars
07:00-19:00
Reaktiv effekt
kr/kVar/mån
Högspänning 49 905 8,52 36 32,90 43,00 0

 

Från 2022-01-01 till 2022-08-31

Taxa lågspänningsanslutning 2022

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån
Lägenhetstaxa 1764,72 kr 22,88 öre 36 öre
Normaltaxa max 63 A 2 534 kr  22,88 öre  36 öre  38,99 kr/kW/mån 
Normaltaxa över 63 A 11 204 kr  17,85 öre  36 öre  60,53 kr/kW/mån 

Alla priser är exkl moms

Taxa högspänningsanslutning 2022

Benämning Abonnemang Kr/år Elöverföring öre/kWh Energiskatt öre/kWh Effektavgift Kr/kW/mån Reaktiv effekt
Högspänning 49 905 kr   8,52 öre  36 öre  50,79 kr/kW/mån  10 kr/kVAr/mån 

Alla priser är exkl moms

Detta ingår i din elnätsavgift till Falbygdens Energi:

 • Vi utför löpande underhåll och framtidssäkrar elnätet för att möta våra kunders behov.
 • Vi ser till att elen som du köper från ett elhandelsföretag transporteras via våra ledningar till din verksamhet.
 • Vi har under det senaste året bytt ut den stora majoriteten av elmätarna i vårt nät till Smarta mätare.
 • Du kan följa din förbrukning och utföra enklare ärenden på Mina sidor.
 • Du kan enkelt få driftinformation via sms eller e-post och se aktuell status på webben.
 • Du får hjälp vid eventuella strömavbrott dygnet runt, året runt. Vi har alltid personal i beredskap för att hantera driftstörningar.
 • Du kan få gratis hjälp med att övervaka trädfällning och markera ut ledningar i marken när du ska gräva.

Din totala elkostnad består av tre delar:

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen till hemmet eller verksamheten, som betalas till elnätsföretaget.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten.

Elkostnader for kund 3

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna. Källa: Energimyndigheten

Prislistor och allmänna avtalsvillkor för elnät

2023

Falbygden priser Företag2023 low ny skatt

2022

elnatspriser2022 foretag

Vill du veta mer om elnätsregleringen och intäktsramar?

Läs mer här