Produktion förnybar energi

Inmatningstariffer från 2024-02-01

 

Förnybar produktion under 1 500 kW

Typ av inmatning Mätavgift/år Överföringsersättning /kWh
Inmatning på högspänning 12 712,00 kr – 2,42 öre
Inmatning på lågspänning över 63 A 3 974,00 kr -6,97 öre
Inmatning på lågspänning max. 63A 3 178,00 kr -6,97 öre
Inmatning mikroproduktion 0,00 kr -6,97 öre

Förnybar produktion över 1 500 kW

Taxa Inmatning på 10-20 kV över 1 500 kW generatoreffekt
Abonnemang 55 315,00 kr/år
Effektavgift 9,88 kr/kW mån
Elöverföring 1,64 öre/kWh
Överföringsersättning -2,42 öre/kWh

Alla priser är exkl moms

I varje anslutningspunkt för inmatning krävs även ett normalt nätabonnemang för anläggningens egen förbrukning när produktionen ej är igång.

Ladda ner ovan information som pdf. Priser 2024

 

Mätavgift är den årliga kostnaden för mätning, beräkning och rapportering av mätvärden. I mätavgiften ingår även kostnader för myndighetsavgifterna: elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.

Abonnemang är fast årlig avgift som uttrycks i kr/år. Abonnemangsavgift debiteras varje månad under året. I abonnemangsavgiften ingår även kostnader för myndighetsavgifterna: elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift och
nätövervakningsavgift.

Effekt är en avgift som uttrycks i kr/kW/månad och grundar sig på den högsta medeleffekten per timme under månaden. Effektavgift debiteras varje månad under året.

Elöverföring är en avgift som uttrycks i öre/kWh och grundar sig på hur många kWh energi som uppmätts under månaden.

Överföringsersättning är ersättning till producenten för överföringsrelaterad nätnytta