Meny
Laddar...

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Med fjärrvärme för ett hållbart samhälle

Ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling är att bekämpa klimatförändringarna, något som Falbygdens Energi också strävar efter i den dagliga verksamheten. Därför är vi ett av de 86 företag, organisationer och kommuner som skrivit under Färdplanen för fossilfri uppvärmning som i slutet av mars överlämnades till Sveriges Regering.

Initiativets har tagits fram av Fossilfritt Sverige och dess mål är att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030. Redan idag är fjärrvärmen från Falbygdens Energi 100% fossilfri och då vi använder lokala biobränslen som flis, briketter och pellets är den också märkt med Bra Miljöval.

- Vi på Falbygdens Energi levererar fossilfri fjärrvärme till våra kunder varje dag och vill bidra till ett hållbart samhälle så det kändes självklart att vi skulle ställa oss bakom initiativet Fossilfri uppvärmning, säger Katarina Prick, VD på Falbygdens Energi.

Färdplanen som har överlämnats till regeringen innehåller bland annat åtaganden för producenter av fjärrvärme men även uppmaningar till elproducenter, elhandlare och elnätsägare att fasa ut fossila bränslen, säkerställa ett elnät som klarar framtidens utmaningar och erbjuda affärsmodeller som belönar energieffektivisering och minskat effektuttag.

Anders Sivers, Affärsområdeschef, menar också användandet av fjärrvärme och det minskade effektuttaget hör ihop.

- Fjärrvärme har en viktig roll i energimixen: Att använda fjärrvärme för att värma upp bostäder och varmvatten innebär dessutom att vi avlastar elnätet genom att använda fjärrvärme istället för el.

 

Hela färdplanen går att läsa här (länk till extern sida)