Meny
Laddar...

Fjärrvärme ger Autokaross hållbar produktion

Att byta uppvärmningssystem från olja till fossilfri fjärrvärme gör att Autokaross minskar sina lokala koldioxidutsläpp med 59 ton per år. Den siffran motsvarar att flyga cirka åtta varv runt jorden enligt ZeroMissions kalkylator.
- För oss är det ett stort kliv på vägen till att bli helt fossilfria, berättar Peter Kringlund som är fastighetsansvarig på Autokaross.

 

Redan 2016 påbörjades projektet kring att byta värmekälla på Autokaross i Floby. Peter Kringlund skrattar och berättar att det har tagit tid men att det bara har varit bra.
- Jag är oerhört tacksam över att jag har fått ägna mig åt det här projektet och att det har fått ta tid. Det är så många aspekter som ingår i konceptet ”Hållbarhet” och för oss är detta en långsiktig lösning som ska hålla många år framöver.

Underhållsfritt
Valet att ersätta oljan med just fjärrvärme var inte självklart från början men ju längre processen gick och ju fler alternativ Peter Kringlund tittade på, desto mer tydligt blev det att var den mest långsiktiga lösningen.
- Det är underhållsfritt och det är viktigt då det är väldigt kostsamt över tid med underhåll. Dessutom behövde vi en mycket driftsäker lösning eftersom vi inte får tappa värme i produktionsanläggningen. Om det blir kallt kan vi inte limma och då får vi produktionsbortfall, säger Kringlund.
- Underhållsfriheten gör ju att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet och inte på värmen, fortsätter han.


Klimatklivet
Tack vare råd och investeringsstöd genom Initiativet Klimatklivet som drivs av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att hjälpa små och medelstora företag att minska de lokala koldioxidutsläppen blev det möjligt för Autokaross att genomföra projektet.
Dessutom har kontakten med nätverket Energieffektiv industri i Väst gjort att den samlade kompetensen kring hållbarhetsarbete har vuxit väldigt mycket i företaget. Något som gör att Autokaross kommit väldigt långt jämfört med andra konkurrenter.
Anders Sivers, affärsområdeschef för Fjärrvärme på Falbygdens Energi, konstaterar att kraven på just hållbarhetsarbete har blivit hårdare i alla led, från leverantör till slutkund, och det är viktigt att kunna visa hur företaget arbetar konkret.
Slutmålet för Autokaross är att bli helt fossilfria och Peter Kringlund ser det inte längre som en omöjlighet.

Fr v: Peter Kringlund, Autokaross, och Anders Sivers, Affärsområdeschef för Fjärrvärme på Falbygdens Energi