Meny
Laddar...

Solenergi

Vi satsar på solenergi som energikälla

På Falbygdens Energi har vi solceller som bidrar med el till laddstolparna utanför vår entré, men i framtiden vill vi satsa ännu mer på denna energikälla på olika sätt! I Sverige har vi bra förutsättningar för solceller då instrålningen ungefär motsvarar samma antal soltimmar som i centrala Europa. 

Det finns en rad parametrar som påverkar solelproduktionen och dess lönsamhet:

 • Solinstrålning, som varierar beroende på var i landet fastigheten finns (mellan ca 800-1000 kWh/m2)
 • Väderstreck (rakt mot söder bäst)
 • Solcellens lutning (mellan 35 och 50 grader är bäst)
 • Skuggning (från ex träd, andra byggnader, skorstenar etc.)
 • Tid med snötäckning
 • Nedsmutsning
 • Anläggningens verkningsgrad

 • Det du behöver ha för att kunna installera solceller är:
 • En elmätare
 • En takyta på minst tio m2 av antingen tegel eller korrugerad plåt
 • Max 20 meters avstånd till en elcentral
 • Bygglov från kommunen

Vill du veta mer?

Det finns mycket att läsa på internet, här är ett urval av länkar som kan vara intressanta.

Frågor och svar om solenergi 
Så här fungerar solceller
Energimyndigheten - solenergi

Energiradgivningen - solenergi

 

Solstrålning per år i Sverige