Meny
Laddar...

Nu är det dags att summera år 2017

 

Nyligen läste jag citatet ”Titta tillbaka så ser du framtiden”. På Falbygdens Energi har vi haft anledning att blicka bakåt lite extra eftersom vi under året har firat 100-årsjubileum. Sedan företaget startade den 10 mars 1917 med vattenkraftstationen i Qvissle har en enorm utveckling följt. Jubileet har firats tillsammans med kunder, medarbetare, samarbetspartners och ägare. Under året har vi också valt att fira genom att bidra till ett antal lokala och hållbara arrangemang som skapar värde för många såsom Klassbollen, Cancergalan och Earth Hour.

Det proaktiva hållbarhetsarbetet fortsätter. Att vi alltid sätter säkerheten först har givit resultat och under 2017 hade vi inte några arbetsolyckor. Det beror till största del på en förbättrad förmåga att bedöma och förebygga risker. En omställning till hållbara fordon pågår och under året har vi investerat i tre elbilar och en laddhybrid som rullar på Falbygdens gator och vägar och fler kommer det att bli. Ekonomisk hållbarhet är viktigt och inköpspolicyn har uppdaterats för att säkerställa att vi gör hållbara inköp.

Under 2017 har vi i det närmaste lyckats halvera medelavbrottstiden för våra elnätskunder jämfört med föregående år. Medelavbrottstiden per kund var 28 minuter. Det är resultatet av en prioriterad, offensiv och långsiktig reinvesteringsplan, proaktivt underhåll och snabb felavhjälpning i fält. Ett omfattande arbete har lagts ner för att prioritera vilka ombyggnationer som ska göras först för att förbättra för så många som möjligt. Planerna kommuniceras öppet för våra kunder.

Många kunder arbetar för att minska sitt beroende av fossila bränslen. Att vår fjärrvärme är fossilfri och inte lämnar några koldioxidavtryck och dessutom är bekväm har gjort att en handfull företagskunder och ungefär lika många privatkunder har valt att teckna fjärrvärmeavtal med oss. Det är vi mycket stolta över.

Mera resurser än någonsin har satsats på att bygga ut fiber. De flesta kransorterna på Falbygden har anslutits och har nu lika bra uppkoppling som inne i tätorten Falköping. Totalt har Falbygdens energi nu 3500 kunder anslutna till det öppna stadsnätet.

12 nya medarbetare har anställts under året och vi är nu 50 anställda totalt. Att vara en attraktiv arbetsgivare är helt avgörande för att vi ska skapa värde och vara framgångsrika. Det är våra engagerade och kompetenta medarbetare som tillsammans gör bra saker varje dag för att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Det är ett oerhört viktigt uppdrag för mig och ledningen att se till att det finns förutsättningar för att prestera och trivas hos oss.

Under året har vi varit framgångsrika i att nå uppsatta mål. Tillsammans med ägare och styrelse har långtidsplanen uppdaterats för hur vi ska fortsätta skapa värde och utvecklas och jag vill tacka för det goda samarbetet och stödet i det arbetet.

Jag ser ljust på framtiden. Vi kommer att bli allt bättre på att ta vara på solens energi och i allt större grad kombinera hållbara energislag för att bli så energieffektiva och klimatsmarta som möjligt. Här har el och fjärrvärme en given plats. Det blir en spännande resa.

 

Vi ses i vardagen och framtiden

Katarina